VIEW / VIEW 2000 © Bono

Digitalprint on acryl, aluminium. Ø30 x 30 x 30cm. Kunstnerforbundet, Oslo

 

The works in "View" are based on visual studies of iris and pupil from various species, from reptiles and birds to mammals and human beings. One aim has been to capture the hypnotic expession of a glance, its transparent and deep volume, and to reflect the aproximate infinite variationpossibilties. Through experiements with digitalprint on acryl the result is a “floating” object where the depth of orbit is caught in layers. The Objects are assembled parts that each can be a pupil, an iris, a retina. Assembled via new methods new “eyes” arise.

"View" er basert på visuelle studier av iris og pupiller til forskjellige arter dyr fra krypdyr og fugler til pattedyr og mennesker.  Tittelen bærer også i seg en referanse til optikken. Ett mål har vært å fange blikkets hypnotiske uttrykk, transparens og volum . VIEW er satt sammen av moduler som enkeltvis kan fremstå som en pupill, en iris, en netthinne.  Satt sammen på nye måter oppstår nye “øyne”. 
6 objekter ble innkjøpt av Utsmykkingsfondet i 2001 og montert i fiskeridepartementets auditorium.