RED LIST RED 2009 © Bono

Animation , Galleri Trafo, Asker, Norway

 

"Red list red" uncovers the red list`s metaphorics by the use of colour contrasts related to Mark Rothkos colour aestechics. A list showing the birds on the red list appears in short moments before it fades and are transformed into an organic form that reminds us of steam.

"Red list red" avdekker den røde listens metaforikk ved å bruke fargefkontraster i tråd med Mark Rothkos fargeestetikk. En liste over truede fugelarter viser seg i korte øyeblikk før den viskes ut og forandres til en organisk form som kan minne om røyk.