SELF PORTRAIT WITH DARWINS FINCHES

By Nina Bang

The neonwork "Self Portrait with Darwin's Finches" is based on Charles Darwins Darwin's drawings of the finches beaks on Galapagos. His studies of the beaks variations helped shape the theory of evolution that changed the human image of the biblical creation story.

Darwin's own drawings are reinvented in the neon medium. My self-portrait is partly present in the work. Neon is chosen as a medium because it comments on the spiritual side of human understanding of itself as a divine creature.

"Self-portrait with Darwin's Finches" was created for the exhibition "Pyramide" in Gallery BOA in 2016. The exhibition issued speciesism - discrimination based on species affiliation. Sapiens are indeed an animal species, but our advantage has given us the power to exploit at the expense of other species.

Darwin's studies of variations of the finches beaks on Galapagos helped to shape the theory of evolution. There is a great variety of beaks both within and between the various finches of Galapagos. The beaks size and form are important for what food finches can eat, and the different types of beaks are connected to different types of food.

Evolution theory changed the human image of the biblical creation story. Charles Darwin was aware of the effect his theory would cause. The theory led to the understanding that human beings were developed from earlier life forms, and not as in the biblical creation story thrown out of the garden of paradise. Darwin held his theory for himself for a long time, hidden in a series of secret notebooks.I "Selvportrett med Darwins finker"er Charles Darwins egne tegninger omsatt i neon. Mitt selvportrett er også delvis til stede.
Arbeidet ble laget til utstillingen "Pyramide" i Galleri BOA i 2016. Her var temaet spesiesisme - diskriminering basert på artstilhørighet. Vi mennesker er jo selv en dyreslekt, men våre fortrinn har gitt oss en makt som det er vanskelig å ikke utnytte på de andres bekostning. Neon ble valgt som medium for å uttrykke det spirituelle, som menneskenes forståelse av seg selv som et guddommelig vesen.

Darwins studier av variasjoner av finkenes nebb på Galapagos var med på å forme evolusjonsteorien. Det er stor variasjon på nebbene både innenfor og mellom de ulike finkeartene på Galapagos. Nebbstørrelse og -fasong har betydning for hva slags mat finkene får tak i, og de ulike artenes nebb er tilpasset ulike typer mat.
Evolusjonsteorien endret menneskenes bilde av den bibelske skapelsesberetningen. Charles Darwin var klar over hvilken rasende mottagelse hans kjetterske teori ville få. Teorien bidro til en forståelse for at også mennesket var utviklet fra tidligere livsformer, og ikke som i den bibelske skapelsesberetningen kastet ut av paradisets hage. Han holdt lenge teorien sin for seg selv i en serie hemmelige notatbøker.

Copyright © Nina Bang / BONO 2024

webdesign: www.rhdesign.no