DET ER STOR KRAFT I TALL

Av Jo Røislien,
forsker, tenker, programleder og biostatisiker.

Det er stor kraft i tall. Men ikke av seg selv. For tall har ingen egen mening.
Tallet 42 er bare et tall, helt til du får vite at det er noen sin kroppstemperatur. Da betyr 42
et menneske som trenger Øyeblikkelig hjelp.
Det er stor kraft i tall. Men bare hvis vi skjønner hva tallene betyr. Bare hvis tallene også
har en referanseramme som forteller oss hvordan vi skal forholde oss til dem.
Mennesker og tamme dyr utgjør 97 prosent av biomassen til alle store dyr på jorda, mens
ville dyr utgjør bare tre prosent. Vi skjønner tallene, fordi vi vet at 100 er alt. Vi skjønner
tallene, og det gjør vondt. Vi skjønner at vi mennesker har satt vårt spor på verden i så stor
grad at vi ikke lenger kan velge å ikke forstå.
Men hvordan forstår man et tall som 11.864? For11.864 er ikke bare et tall. Det er et viktig tall.
11.864 er antallet fuglearter, og mange av disse er truet eller allerede utdødd. Det er ikke
et større tall enn at et barn kan telle dit på en ettermiddag, men det er like fullt vanskelig å
forstå. Og det er vanskelig å la seg berøre av noe man ikke forstår.
For å begripe det ubegripelige må man vri og vende på problemet. Dytte og dra. Sånn at
man får flyttet problemet over til en menneskelig referanseramme. Det samme problemet,
men transformert til noe man kan kjenne igjen, noe man kan kjenne på.
Matematikere bruker liv på å utforske transformasjoner av komplekse problemer og enkle
tall. Det å finne gode transformasjoner er en kunst. Men noen ganger trenger tallene hjelp
fra mer enn matematikk for å vise fram kraften som bor i dem. For mens matematikere og
vitenskapsfolk må forholde seg til tallene med absolutte regler, kan kunstnere tillate seg
mer. De kan blande epler og pærer, dersom det er det som trengs. De kan danse et hus og
måle tid i kilo. De kan male en klagesang, og måle utrydningstruede dyrearter i meter.
Det å bringe tall fra det abstrakte til det konkrete, fra det ubegripelige til det begripelige,
er ikke bare en kunst. Det er kunst.

Copyright © Nina Bang / BONO 2023

webdesign: www.rhdesign.no