VIEW 2000 © Bono

Animation. Tegnebiennale Galleri F15, Moss, Norway

 

The works in "View" are based on visual studies of iris and pupil from various species, from reptiles and birds to mammals and human beings.

"View" er basert på visuelle studier av iris og pupiller til forskjellige arter dyr fra krypdyr og fugler til pattedyr og mennesker.  Tittelen bærer også i seg en referanse til optikken. Ett mål har vært å fange blikkets hypnotiske uttrykk, transparens og volum . "View" er satt sammen av moduler som enkeltvis kan fremstå som en pupill, en iris, en netthinne.  Satt sammen på nye måter oppstår nye “øyne”.