DIALOG 2003 © Bono

Glass laminated with digital print and coloured interlayers. Rosenvilde High School/ videregående skole, Bærum, Norway

Based on sound recordings of dialogs from the scool. A fragment from this material is visualised in a digital prosess. The picture of the sound represents the dialog, a princip for all education since the days of Platon and the scool of Athens.

Basert på lydopptak av dialoger på skolen. Et lydfragment er plukket ut av dette materialet og visualisert i en digital prosess. Lydbølgen representerer dialogen, et prinsipp for undervisning siden Platons og og skolen i Atens dager.