NORDIC SPECIES 1998 © Bono

Silkscreen on glass. Harstad / Narvik Airport Evenes, Norway

A sampling of colours and shapes from Nordic birds. Outdoor brick at entryside, indoors in floor and windows. "Nordic Species" is a result of an open competition announces 1997 by the National foundation for art in public buildings.

Vinnerutkastet i en åpen konkurranse utlyst av utsmykkingsfondet.
Utvendig utsmykking i murvegg på inngangssiden, innvendig i gulv og vinduer. Utførelsen veksler mellom sandblåst og blankt glass. Billedelementene er en sampling av farger og former fra nordiske fuglearter. Dette gjentas og varieres i alle deler av utsmykkingen.