INTERFERENS / INTERFERENCE 2011 © Bono

Digitalprint på glass /Digitalprint on glass/Det Norske, Trondheim, Norway

"Interferens" er montert i glasset i et trapperom går fra første til femte etasje mellom den gamle og den nye delen av bygget.

"Interference" is situated in a staircase running from ground floor and forth floor between the old and the new part of the building.

Per Formo skriver om "Interferens":

"Nina Bang har tatt utgangspunkt i to konkrete visuelle kilder som begge er direkte knyttet til Det norskes virksomhet: et seismisk kart over leteområdet Nebba utenfor Midt-Norge (stilt til rådighet av Det norskes geologer), og et foto av en oljeflekk på vann. Den tynne oljefilmen på vann lager en regnbueaktig fargevirkning gjennom interferens. Fenomenet kalles irisering, og Nina Bang har brukt dette fargeforløpet i det bearbeidede seismiske kartet.

Glassfeltet som helhet danner en komposisjon i form av konsentriske halvsirkler eller fargebølger som brer seg ut fra venstre mot høyre side av glassfeltet (sett innenfra trappen). Men man vil aldri kunne se den billedmessige helheten i dette arbeidet. Når man går i trappen vil man oppleve at det er et sammenhengende forløp gjennom alle etasjer, og at fargene endrer seg gradvis - både vertikalt og horisontalt. Når man ser glassvegen fra utsiden, fra kontorlandskapet, oppleves den i hver etasje som et mer statisk rektangulært lysbilde med de seismiske formene i gul-grønt og orange-rosa og overganger i bakgrunnsfargen fra lilla til blått - i lysere og mørkere nyanser. Fargevirkningen varierer fra etasje til etasje.

"Interferens" bidrar til å skape en dobbel opplevelse av etasjestrukturen i huset: fra innsiden (i trappen) er det bevegelse, transformasjon og flyt, fra utsiden er det struktur, ro og kontemplativ betraktning. Fargene endrer seg med lysforholdene og tiden på dagen, og glasset har en opasitet som gjør at man fra utsiden kan skimte trappegjengerne som anonyme fargeskygger. Til sammen oppstår det et levende spill av farge, form og mening som ikke er påtrengende men som beriker huset på en stillferdig, variert og kompleks måte."